Voeding van zeugen en biggen

Voeding van zeugen

De voeding van de dragende en lacterende zeugen bepalen voor een belangrijk gedeelte het economische rendement. Diverse bedrijfsproblemen hebben vaak een veevoedkundige oorzaak. Voorbeelden hiervan zijn: beenwerkproblemen, tegenvallende melkproductie, vruchtbaarheidsproblemen. Bedrijfsspecifieke maatvoeders in combinatie met een goed voermanagement kunnen veel problemen voorkomen en daarmee veel arbeidsgemak = arbeidsvreugde opleveren. Aan de hand fysieke beoordeling van de varkens aangevuld met technische analyse en/of financiële gegevens worden verbeterpunten geformuleerd. Leidend daarbij is het formuleren en implementeren van de juiste voeders en voerstrategie. v8voeradvies formuleert bedrijfsspecifieke voeders voor alle groepen zeugen op het bedrijf. Als uitgangspunt voor de samenstellingen worden de (praktische) voedingsnormen van de gebruikte genetica genomen.

Levensduur

Op veel bedrijven produceren zeugen niet stabiel. Na een productiepiek zien we vaak de resultaten weer terug vallen. Het vervangingspercentage is vaak hoog. Dit betekent dat veel zeugen het bedrijf verlaten voordat ze echt bijdragen aan het rendement. Dit is niet duurzaam en zeer zeker niet economisch. v8voeradvies werkt vanuit een bedrijfsspecifieke formulering van het opfokvoer en zeugenvoer. Bij deze aanpak staat levensduur en levensproductie centraal. Een goede en gezond hoge levensproductie is alleen mogelijk wanneer de voeropname, de gezondheidsstatus en de vruchtbaarheidsresultaten van alle zeugen, jong en oud, op orde zijn.

Voeding van biggen

Er wordt veel gezegd en geschreven over een goede biggenopfok. De opfokfase is essentieel voor een goede productie later als vleesvarken of opfokzeug. v8voeradvies maakt (indien gewenst in overleg met de dierenarts) de juiste opfokstrategie. Samen met u wordt een keuze gemaakt uit beschikbare producten in de markt (denk aan melkvervangers, prestarters, voeraditieven etc.). Vervolgens wordt gezorgd voor een goede aansluiting op de door v8voeradvies geformuleerde speen- en biggenvoeders. In overleg met u worden bedrijfsspecifieke voerschema’s en managementprotocollen aangeleverd. Op basis van het stalbeeld en de beschikbare technische data wordt de voortgang geëvalueerd en, indien nodig, verbetermaatregelen ingezet.