Varkensvoeding

v8voeradvies heeft jarenlange ervaring op het gebied van varkensvoeding. Goede voeding is van groot belang om de dieren optimaal te laten functioneren en daarmee goed te laten renderen. Suboptimale voeding betekent suboptimale resultaten. Dit gaat dan vaak gepaard  met allerlei gezondheids- en vruchtbaarheidsproblemen.

v8voeradvies blijft up to date omtrent de laatste voedingskennis om deze te  kunnen deze toepassen op uw bedrijf. v8voeradvies gaat bij de advisering altijd uit van de specifieke bedrijfsdoelstellingen, stalomstandigheden en voermogelijkheden. Samen met de ondernemer worden er vervolgens haalbare doelen vastgesteld.

Zeugen/biggen

De voeding van de dragende en lacterende zeugen bepalen voor een belangrijk gedeelte het economische rendement.

Vleesvarkens

Het samenstellen van droogvoeders en brijvoerrantsoenen voor vleesvarkens is precisiewerk.