(Brij)voeding van vleesvarkens

Het samenstellen van droogvoeders en brijvoerrantsoenen voor vleesvarkens is precisiewerk. Uiteenlopende kwaliteiten van grondstoffen en gevarieerd gebruik van bijproducten maakt het noodzakelijk om op een ter zake kundige  manier het rantsoen samen te stellen. v8voeradvies zorgt voor de juiste voeding in elke fase van het groeiproces. Dit zorgt mede voor een optimale groei, gunstige voerconversie, juiste spier-spekdikte verhouding en daarmee voor een optimaal financieel resultaat.

Voerefficiëntie

In combinatie met een goede levensproductie is een efficiënte omzetting van voer in vlees belangrijk om te komen tot goede financiële resultaten. Op veel varkensbedrijven is het mogelijk om de voerefficiëntie te verbeteren en de voerkosten per kg groei te verlagen. v8voeradvies houdt hierbij rekening met de voermanuals van alle fokkerijgroeperingen.