Over v8voeradvies

Hoe geeft v8voeradvies u voeradvies?

  • inventariseert de bedrijfsomstandigheden: dieren, huisvesting en technische mogelijkheden van voersystemen
  • stelt verbeterpunten per diergroep vast
  • stelt behoeften van dierengroepen vast
  • formuleert de bedrijfsspecifieke voeders op basis van de genetische potentie
  • voert zowel droogvoer- als brijvoeroptimalisaties uit
  • begeleidt bij de aankoop van kwaliteitsvoeders
  • geeft advies over de juiste voerstrategie
  • begeleidt bij onderzoek van voeders, bijproducten en brijvoermengsels
  • evalueert de bedrijfsresultaten
  • geeft advies over inkoopposities

v8voeradvies staat u bij om de regie op voerinkoop, -samenstelling en -kwaliteit zelf te pakken.